Gråbo sportfiske och fiskevårdsförening

Gråbo sportfiske och fiskevårdsförening är en av de sammanslutningar av sportfiskare som sätter ett bra exempel på hur förnuftigt medlemmarna tänker runt natur och fiske. Att bete sig vettigt ute i naturen och även i förhållande till fiske är ett tema med så pass stor vikt för Gråbo sportfiske och fiskevårdsförening att det tagits med i dess stadgar. Den här föreningen vill främja sportfiskets utveckling och ser det som ett viktigt medel för att återhämta sig i en stressig vardag. Vad kan vara mer avslappnande än att träda in i fiskarens roll som kräver tålamod och koncentration, men utspelar sig i en idyllisk omgivning med stort naturvärde?

Gråbo sportfiske förfogar över Lilla Lövsjön och Stora Lövsjön. Fiskekort krävs i dessa sjöar, som i alla andra svenska sjöar. Ett fiskekort kostar runt 40 kronor för ett dygn och ett årskort går på ungefär 120 kronor, så det är ingen stor investering. Lilla Lövsjön är en s.k. put and take-sjö, där fisken är inplanterad och det uteslutande rör sig om att fiska regnbåge. Här är flugfiske den enda tillåtna tekniken. Lilla Lövsjön har ett par sandstränder att bjuda på och bra möjligheter till övernattning. I Stora Lövsjön fiskas det naturliga fiskebeståndet, vilket bjuder på abborre, gädda och lite öring. Här är det bara tillåtet att fiska med handredskap.

Gråbo sportfiske ett proffsigt exempel på fiskeförening

Gråbo sportfiske och fiskevårdsförening är en förening som visar upp många goda exempel på hur en sådan här struktur kan hållas levande. Hemsidan är en viktig komponent i det här arbetet, för här kan information ständigt aktualiseras och lätt och smidigt nå ut till medlemmarna. Ett mycket omtyckt del av hemsidan är de olika sidorna med tips som inkluderats. Här finns t.ex. mycket relevant information rörande bästa fiskeflugorna för flugfiske i Lilla Lövsjön, skrivet av en person som har direkt erfarenhet av fiske på den här platsen. Även andra sidor med tips och råd finns att ta del av, skrivna av både medlemmar och besökare.

Fiskevård

Fiskevård

Det som kallas för fiskevård är ett samlingsnamn för insatser i vattendrag med syftet att gynna en eller flera fiskarter. Exempel på fiskevård är förbättringar av biotop, fiskevårdande fiske och utplantering av fisk.

Man brukar även räkna vattenvård som fiskevård. Till vattenvård räknas bland annat sjökalkning. Ofta utförs fiskevård av fiskevårdsområden och/eller fiskeklubbar. Finansiering sker nästan alltid genom intäkter från fiskekort.

Du kan vända dig till Hushållningssällskapet och Sportfiskarna för rådgivning om
fiskevård i Sverige.

Biotopvård innebär att vattendrag som skadats restaureras. Orsaker till skador kan vara dikning, flottning och vattenkraftverk. Insatser kan till exempel vara att bygga fisktrappor, riva vandringshinder eller återställa lekbottnar. Andra insatser kan vara att låta buskar och träd växa intill vattendragen. Vattentemperaturen blir lägre och grenar och löv används som föda för diverse organismer.

Fiskevårdande fiske innebär att några fiskarter begränsas till fördel för andra, syftet är att ge plats åt värdefullare arter som exempelvis abborre. Man brukar även utplantera röding och öring, på senare år även gös. Signalkräftor har planterats i vattendrag där kräftpesten utrotat flodkräftorna och i put and take-vatten utplanteras regnbågsöring.

Det är också vanligt med fångstbegränsningar i sjöar och vattendrag med ädelfisk. Begränsningen brukar allt som oftast innebära max tre eller fyra ädelfiskar per fiskekort.

Gråbo sportfiske och fiskevårdsförening med god föreningsanda