Fiskevatten

Fiskevatten är en benämning på de sjöar och vattendrag där det är alldeles särskilt hög chans på fångst för den som fiskar. Ett utmärkt fiskevatten blir till stor lycka för sportfiskaren, och det finns en hel del information att finna om vilka vatten som ger god fångst. Nu vet den erfarna fiskaren att olika fiskar föredrar olika omgivningar. Att fånga lax i lugnt insjövatten är så gott som omöjligt, för laxens naturliga miljö är i rörliga vatten, som t.ex. i våra älvar. Det är en bra idé att först fokusera på vilken sorts fisk som ska fångas och sedan leta upp rätt vatten och teknik för att göra detta.

Sportfiske kallas det fiske som bedrivs för nöjes skull och det är en beteckning som innefattar alla möjliga slags tekniker. Mete, spinnfiske, pimpling, jerkfiske och flugfiske passar alla in under det sportfiske som bedrivs i våra fiskevatten av en stor mängd fiskebegeistrade individer. En mycket fascinerande form av sportfiske är flugfisket. Här används en fiskefluga som bete, vilket är en konstgjord fluga som imiterar olika fiskarters favoritföda. Flugfiske kan bedrivas både i strömmande vatten och i insjöar, och ofta står utövaren ute i vattnet under fiskets gång. Kastet är en viktig finess i flugfisket och någonting som en flugfiskare lägger ner mycket övningstid på.

Fiskevatten som ägnar sig för flugfiske

Fiskevatten och fiskarna som lever i det

I våra fiskevatten döljer sig mängder av fiskarter. Alla har de förhållanden de trivs särskilt bra i. Om vi tar gäddan som exempel, så är det en fisk som är vida spridd i våra insjöar, i rörliga vatten och även i Östersund och Öresund. Den är egentligen mycket vanlig, men inte helt lätt att fånga. Gäddan är en nämligen en kallvattensfisk som har bestämda huggtider, dvs tider då den kan fångas. En varm sommardag håller den sig på djupa ställen i vattnet där kylan håller i sig, men på morgnarna och kvällarna simmar den in närmare land och håller sig närmare ytan. Detta är bra att veta för fin fångst.

Sjöar i Sverige

Det finns cirka 100 000 sjöar i Sverige som är större än 100×100 meter. Tillsammans utgör dessa nio procent av landets totala yta. Flest sjöar har Norrbottens län med 30 730 sjöar. Bara sex kommuner i Sverige är utan sjöar, fem av dessa finns i Skåne. Vänern är den största sjön i landet, Hornavan den djupaste och Kaskasjaure den högst belägna. Längre ner hittar du en lista på landets 20 största sjöar.

I Sverige finns det som bekant 100 000 sjöar – men bara 30 000 olika sjönamn. De fem vanligaste sjönamnen i landet är Abborrtjärnen, Lillsjön, Långtjärnen, Stortjärnen och Svarttjärnen. Till vanligheten hör att sjöarna fått namn efter antingen sin form eller förhållande till andra sjöar. Ofta används ord som Nedre eller Övre, Södra eller Norra eller förstavelser som lill-, mellan och stor- i svenska sjönamn.

De 20 största sjöarna i Sverige är

Vänern
Vättern
Mälaren
Hjälmaren
Storsjön
Tornesträsk
Siljan
Hornavan
Akkajaure
Uddjaure
Storavan
Bolmen
Storuman
Stora Lulevatten
Kallsjön
Åsnen
Ströms Vattudal
Stora Le/Foxen
Skagern
Sommen

Den största sjön i världen heter Kaspiska havet – även om det snarare är en mindre ocean. Kaspiska havet är cirka 67 gånger större än Vänern.